Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Bad en Home XL worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Bad en Home XL wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Een handelsmerk is een woord, naam, ontwerp of zin waardoor een product wordt geïdentificeerd en wordt onderscheiden van gelijksoortige producten van concurrenten. Zonder handelsmerken zouden consumenten geen onderscheid kunnen maken tussen producten van verschillende fabrikanten of producten van een hoge of lage kwaliteit.

Bad en Home XL wil niet dat haar kostbare handelsmerken worden toegevoegd aan de lijst met handelsmerken die algemene termen zijn geworden. De verantwoordelijkheid voor het beschermen van handelsmerken geldt elke keer als een handelsmerk door werknemers en klanten van Bad en Home XL wordt gebruikt, of de handelsmerken nu worden gebruikt in presentaties, boeken, advertenties, producten of reclamematerialen.